PAYS MCC + MNC OPERATEUR PARTENAIRE CONTINENT POSTPAYE PREPAYE SMS PREPAYE GPRS/3G
EGYPTE 602-03 ETISALAT MISR AFRIQUE OK OK _ OK
BAHREIN 426-04 STC ASIE OK
GRECE 202-05 VODAFONE EUROPE OK
TURQUIE 286-01 TURKCELL-TURKEY EUROPE OK OK _ OK
GUINEE 611-05 CELLCOM AFRIQUE OK
MONGOLIE ETISALAT ASIE OK
EMIRATS ARABES UNIS 424-03 Emirates Integrated Telecom PJSC ASIE OK
MALTE 278+01 Vodafone EUROPE OK OK _ OK
BRESIL 724-11 VIVO3 AMERIQUE OK OK OK OK
MADAGASCAR 646-02 ORANGE AFRIQUE OK
THAILANDE 520-00 TRUE MOVE ASIE OK
INDIA 404-03 AIRTEL,HIMACHAL ASIE OK OK _ OK
RUSSIE 250-12 CBW EUROPE OK OK
ETATS-UNIS 310-160 T-MOBILE USA AMERIQUE OK OK _ OK
RWANDA 635-12 RWANDATEL AFRIQUE OK OK OK
INDIA 405-805 Aircel Mumbai ASIE OK OK
HAITI 338-050 DIGICEL AMERIQUE OK
TOGO 615-03 MOOV - TOGO AFRIQUE OK OK OK OK
BURKINAFASO 613-03 TELECEL-BFASO AFRIQUE OK OK OK
INDIA 404+82 IDEA ASIE OK OK OK OK

Pages