PAYS MCC + MNC OPERATEUR PARTENAIRE CONTINENT POSTPAYE PREPAYE SMS PREPAYE GPRS/3G
GAMBIE 607-02 AFRICELL-GAMBIA AFRIQUE OK OK _
AZERBADJAN 400-004 AZERFON LLC ASIE OK OK
MONGOLIE ETISALAT ASIE OK
SUISSE 228-01 Swisscom EUROPE OK OK
LATVIA/LETTONIE 247-05 COMFONE BITE LATVIA EUROPE OK
KENYA 639+05 Essar Telecom AFRIQUE OK
EMIRATS ARABES UNIS 901-05 THURAYA - UAE ASIE OK OK OK
THAILANDE 520-00 TRUE MOVE ASIE OK
BRESIL 724-06 VIVO1 AMERIQUE OK OK OK OK
PORTUGAL 268+01 VODAFONE EUROPE OK OK _ OK
NAMIBIE 6649-03 LEO NAMIBIE (via ETISALAT) AFRIQUE OK
INDIA 404-10 AIRTEL Delhi ASIE OK OK _ OK
ETATS-UNIS 310-410 AT&T Mobility LLC/WIRELESS (4 OpErateurs) AMERIQUE OK OK _ OK
SUEDE 240+07 TELE 2 EUROPE OK
SOUDAN 634-01 ZAIN (via ETISALAT) AFRIQUE OK
INDIA 405-804 Aircel Maharashtra and Goa ASIE OK OK
AFRIQUE DU SUD 655-01 VODACOM ZA AFRIQUE OK OK _ OK
GUYANA 738-01 DIGICEL AMERIQUE OK
ALLEMAGNE 262-02 VODAFONE EUROPE OK OK
INDIA 404-12 IDEA ASIE OK OK

Pages