PAYS MCC + MNC OPERATEUR PARTENAIRE CONTINENT POSTPAYE PREPAYE SMS PREPAYE GPRS/3G
BURKINAFASO 613-03 TELECEL-BFASO AFRIQUE OK OK OK
PALESTINE 425-05 JAWWAL ASIE OK OK _
INDIA 404-68 MTNL DELHI ASIE OK OK
CANADA 302-370 FIDO AMERIQUE OK OK
BULGARIE 284-05 COSMO MOBILE GLOBULE EUROPE OK OK
EGYPTE 602-03 ETISALAT MISR AFRIQUE OK OK _ OK
AUSTRALIE 505-03 VODAFONE OCEANIE OK OK _ OK
INDIA 404-40 AIRTEL Chennai ASIE OK OK _ OK
ETATS-UNIS 310- 230 T-MOBILE USA AMERIQUE OK OK _ OK
GRECE 202-05 VODAFONE EUROPE OK
GUINEE 611-05 CELLCOM AFRIQUE OK
INDIA 404-37 North East ASIE OK
MARTINIQUE 340-20 DIGICEL FWI AMERIQUE OK
MALTE 278+01 Vodafone EUROPE OK OK _ OK
MADAGASCAR 646-02 ORANGE AFRIQUE OK
INDIA 404+44 IDEA ASIE OK OK
URUGUAY 748-01 ANTEL AMERIQUE OK OK
RUSSIE 250-12 CBW EUROPE OK OK
RWANDA 635-12 RWANDATEL AFRIQUE OK OK OK
ISRAEL 425-03 PELEPHONE ASIE OK OK

Pages